Anmälan till resttentamen Fysiologi 4 2019-12-03


Jasmina Diana Jusufovic 15 nov 2019 10:09

Nästa tentatillfälle för Fysiologi 4 är den 3 december (2019-12-03).

Tid: 9.00-12.00

Lokal: Petrénsalen (Nobels väg 12 B, Solna)Anmälan till resttentan i Fysiologi 4 sker via länken nedan.

Anmälan är öppen till och med 2019-11-25.

https://survey.ki.se/Survey/17725 (Länkar till en externa sida.)

 

OBS! Om du har intyg om att skriva med förlängd skrivtid/skriva med dator ska detta intyg mejlas in senast 2 veckor innan tentan.
Mejla intyget till: diana.jusufovic@ki.se