Sexuell hälsa, fertilitetsreglering och antikonception 4,5Hp, (2QA272)