Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz