Du har kommit till läkarprogrammets tidigare programwebb. Den nya programwebben hittar du här: https://utbildning.ki.se/for-dig-som-ar-student-pa-lakarprogrammet-0