E-legitimation

Enligt beslut i Utbildningsstyrelsen ska samtliga studenter på KI som ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Stockholms Läns Landsting (SLL) ha ett giltigt e-tjänstekort, se information nedan:

Information: obligatoriskt e-tjänstekort till varje VFU, även på den första ”VC på PV” är det vad som gäller.

http://pingpong.ki.se/public/courseId/5586/coursePath/5549/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=12090093

 

 Lathund Bokningskalendern version 2 0-1.pdf

 Information om ditt eTjänstekort 2 0.pdf