Du har kommit till den tidigare adressen för läkarprogrammets information om SVK.
Du hittar den informationen här: https://utbildning.ki.se/studentvalda-fordjupningskurser-svk-inom-lakarprogrammet