Akut ortopedi – en fördjupningskurs

Kursledare

Uffe Hylin
Ortopeden
Södersjukhuset

Nödvändiga förkunskaper

Godkända kurser fram till T7, samt 15 högskolepoäng från T8 (eller T8.2)

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KISÖS)

Övriga som deltar

 

Tidsperiod

Sista kursblocket på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebbplats

Övergripande kursmål

Efter avslutad kurs kan studenterna i en akutsituation självständigt bedöma, analysera samt planera fortsatt handläggning av vanliga ortopediska skador.

Kursens mål är att studenten efter deltagande har tillägnat sig fördjupad och evidensbaserad kunskap om trauma mot rörelseapparaten. Kursen är en fördjupningskurs och bygger på de kunskaper, färdigheter och attityder som studenten har tillägnat sig under kursen i Klinisk medicin - inriktning kirurgi.

Kursbeskrivning

Kunskaper och färdigheter tränas i laborationer, seminarier och praktik. Basvetenskaplig under de inledande seminarierna och under examinationsuppgiften.

Professionell utveckling är integrerad i kursen och tas specifikt upp i samband med de studentmottagningar som genomförs tillsammans med kursledningen.

Vetenskaplig utveckling ingår som en naturlig del av kursen då några av kursmomenten innebär att studenter eftersöker evidens för vanliga behandlingsmetoder inom ortopedisk traumatologi.

Undervisningsformer

Kursen innefattar seminarier, praktik och praktiska övningar på plastben och simulatordocka. En övning omfattar träning av öga-hand koordination och tredimensionellt tänkande.
Studentmottagning genomförs med en handledare som sitter med under hela mottagningen. Efter varje patient analyseras besöket och återkoppling ges till studenten.

Verksamhetsförlagd praktik kommer att ske inom Vo Ortopedi (mottagning, operation) och Vo Akut Södersjukhuset.

Examination

Examinationen sker i grupp med redovisning och diskussion kring de vetenskapliga artiklar som utvärderats. De evidens som tagits fram används sedan för att diskutera hur olika ortopediska fall kan lösas.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.