Kirurgi, endoskopi, suturteknik och rekonstruktiv plastikkirurgi

Kursledare

Mikael Wirén
Åsa Edsander-Nord

Nödvändiga förkunskaper

Genomförd kurs i Klinisk medicin inriktning kirurgi

Kursansvarig institution

Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC)

Övriga som deltar

 

Tidsperiod

Sista kursblocket på terminen, 3 högskolepoäng.

Kurswebbplats

På kurswebbplatsen hittar du mer praktisk information om t ex tid och plats för upprop, schema osv.

Kurswebb

Övergripande kursmål

Det övergripande målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha fått fördjupade core-nära kunskaper i vanliga kirurgiska tillstånd och sjukdomar, endoskopisk undersökningsmetodik och suturteknik, samt i plastikkirurgiska principer och tekniker.

Kursbeskrivning

Allmänt: Kirurgiska frågeställningar är vanliga hos patienter som söker primärvården och akutmottagningar. Kursen innehåller vanliga kirurgiska tillstånd och sjukdomars handläggning på en fördjupad nivå jämfört med tema 4, såsom komplikationshandläggning och värdering av olika operationsmetoder. Ökad kunskap, förståelse och reflektion över uppkomstmekanismer, diagnos och behandling av dessa sjukdomar är viktigt för den nyblivna läkaren, inte minst inom primärvården.
Rekonstruktiv plastikkirurgi har inget eget utrymme i den nya läkarutbildningen. Det är därför mycket viktigt att så många studenter som möjligt får tillfälle att introduceras till plastikkirurgin och tillgodogöra sig basalt plastikkirurgiskt tänkande.

Kirurgi: Under kursen fördjupar studenten praktiskt och teoretiskt sin kompetens i att handlägga, såväl i öppenvården som i den slutna specialistvården, tillstånd i övre gastrointestinalkanalen med oesofagit, dyspepsi, ulcus, gallsten och pankreatit, i nedre GI med kolorectal cancer divertikulit och proktologi, samt kärlkirurgi och traumatologi och akut kärlkirurgi. Tonvikten ligger på praktisk handläggning av vanliga situationer i den kliniska vardagen, både för allmänläkaren och också specialisten.

Lilla kirurgin och akut buk: Kursen innehåller fördjupning i lilla kirurgin och akut buk: Tonvikt lägges på förståelse av patofysiologi och självständig praktisk handläggning av dessa tillstånd. Träning av suturtekniker görs på vävnadspreparationer i smågrupper. Endoskopisk diagnostik och olika praktiska övningar är en viktig del av kursen.

Rekonstruktiv plastikkirurgi: Basal plastikkirurgiskt tänkande är av vikt vid all typ av kirurgi, men framförallt vid kirurgi i huden. Kursen innefattar förutom detta, inklusive praktiska övningar, även en introduktion till de etablerade och nya metoder som har utvecklats inom den rekonstruktiva plastikkirurgin. Att ersätta skadad vävnad vid bränn-, traumatiska och infektiösa skador, samt vid cancer och missbildningar är en utmaning, där forskning snabbt givit resultat i den kliniska vardagen. Bland dessa metoder kan nämnas mikrokirurgi och tissue engineering. Diskussion kring indikationer för de rekonstruktiva metoder som idag används.

Undervisningsformer

Kursen sker i en patientnära miljö, men ingen avdelnings- eller mottagnings¬placeringar äger rum. Kursen är upplagd med interaktiva föreläsningar, bland annat med mentometerknappar, case-seminarier och grupparbeten, där kursdeltagarna förväntas aktivt deltaga i dialog med kursgivarna på förmiddagarna. Praktiska övningar inom de olika ämnesområdena sker på eftermiddagarna.
Kursdeltagarna får träna gastro- och koloskopi på dockor, och öva suturtekniker på olika vävnader, som hud och tarm, samt ha operations¬övningar på laparoskopisk träningsmodell.
Under kursen sker deltagande på plastikkirurgisk operationsavdelning respektive poliklinisk operationsavdelning där suturteknik förevisas samt diskussion angående val av rekonstruktionsmetod. Kursdeltagarna får även träna suturteknik , träna på förbansläggning samt sy i mikroskop. Forskningsanknytning diskuteras.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.