Bäste student!

Välkommen till kursen i klinisk genetik för läkarlinjen!


Genetiska sjukdomar återfinns inom alla kliniska ämnesområden, och kunskaper i ämnet är av betydelse för det allmänna medicinska kunnandet. Utvecklingen inom genetiken har varit snabb på senare år, men kursen omfattar endast en vecka varför den ofta upplevs som komprimerad.

Undervisningen består dels av katedrala föreläsningar som behandlar viktiga genetiska principer, dels av gruppövningar där kliniska situationer med genetiska sjukdomar behandlas.

Ett kurskompendium delas ut vid kursens början (se litteraturlista). Vid gruppövningarna (som är frivilliga) kommer kliniska övningsexempel från kompendiet att behandlas. Självstudieuppgifterna (avsnitt K och L) som ansluter till de katedrala föreläsningarna kommer inte att behandlas i detalj på gruppövningarna. Du som har frågor på uppgifterna eller vill att enstaka uppgifter eller principer skall behandlas extra kan fråga amanuenserna på gruppövningarna.

Självstudieuppgifter på internet

Via länkarna nedan kan du nå olika självstudieuppgifter:
» Sannolikhetsberäkning och Hardy-Weinbergs lag.
» Enkelt diagnostiskt test i klinisk genetik - flervalsfrågor.
» Övning i klinisk handläggning med hjälp av genetiska databaser.
» Externt pedagogiskt material inom genetik.
Några av dem behöver Flash Player installerad på din webbläsare ( Installera här ).

För godkänd kurs och godkänd examination krävs:

Om du tycker att något i kompendiet eller uppgifterna är oklart formulerade eller behöver få lösningarna belysta så hör gärna av dig: Vi vill naturligtvis gärna ha förslag på förändringar av kursen i stort.

Magnus Nordenskjöld, professor