För information om infektionsmomenten v g se

http://courses.ki.se/utbildningsprogram/Lakare/termin6/1/LKG002_T6/moment/infektion/grundinformation

Infektionskurs, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kursen i Infektionssjukdomar omfattar 5 veckors heltidsstudier

Kursens målsättning är att ge:

Du kommer att ha stor nytta av kursen eftersom infektioner drabbar patienter i alla åldrar med alla typer av underliggande sjukdomar men också den helt friska unga människan.

Kursen innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena
följt av fallbaserade kliniska seminarier (luftvägs-, magtarm-, CNS- och leverinfektioner, antibiotika, samt sepsis) och kursen avslutas med ett ”blandade” fall-seminarium.
Föreläsningarna och seminarierna hålls på förmiddagarna. Eftermiddagarna ägnas åt bedside-ronder i små grupper, tjänstgöring på akutmottagning, infektionsmottagningen samt konsulttjänstgöring.

I början av kursen går vi igenom basala hygienrutiner och du får tillfälle att öva lumbalpunktion på KTC.
Mot slutet av kursen sker en s k akutövning i mindre grupper på akutmottagningen då du tränas i att handlägga patienter med sepsis och meningit.

Seminarier, all klinisk tjänstgöring och ronder, övningar och demonstrationer är obligatoriska.
Ditt jourpass och klinisk tjänstgöring, övningar mm är redan schemalagda.

Vi hoppas att du ska uppleva kursen som lärorik, intressant och spännande!

Varmt välkommen till Infektionskursen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna!