Att repetera

Länk till skolverket och kursplanerna i Kemi 1 och 2 (nedladdningsbar pdf)

För läsning på webben

Se speciellt de centralla innehållet i Kemi 1 och Kemi 2 i respektive kursplan.

Kemi 1

Kemi 2

 

Nedan, får du lite specifika tips om vad som kan vara bra att repetera inför dina studier och kursen "Den friska människan 1" (DFM1).

 

Om du har ytterligare tid så rekommenderas du att börja läsa de nedladdningsbara kapitlena från Människokroppens kemi, M. Ingelman-Sundberg & B. Persson, som tillhandahålles med tillstånd från författarna men endast efter inloggning på kurswebben (OBS kan nås först efter terminsstart) och med de förbehåll som finns angivna på den aktuella sidan. Speciellt kapitel 2, 4 och 6 innehåller en del grundläggande information enligt ovan, men också sådant som kommer att behandlas under kursavsnittet 1 (delavsnitt 1b).

You tube lektioner

Atomorbitaler

Elektronutfyllnadsdiagram

Hybridisering sker när en molekyl skapas från en eller flera atomer

Grunden till bindningar samt olika bindningstyper

Membran

Fosfolipider bygger upp cellmembranet (basal)

Membranets struktur och membranpassage

Olika typer av membrantransport

Membrantransport

Vitaminer

En underhållande historia om vitaminers namn