Näsa och bihålor

Frågor med svar finns här (Word)

Fråga 1

Denna bild illustrerar näscavitetens bakre del, höger. Blodet kommer från concha medias bakre infästning, vilket är den vanligaste blödningskällan vid bakre näsblödning.

Näscavitet

a) Rita in concha media, concha inferior och septum på bilden.

b) Vad heter blodkärlet där blödningen kommer ifrån?

c) Redogör för övrig blodförsörjning i näsan och var dessa kärl har sitt ursprung (kärlträd).

d) Hur behandlas främre respektive bakre näsblödning?

e) Vad händer om nässeptum etsas bilateralt vid ett och samma tillfälle? Vad klagar patienten på om detta uppstår?

Nässeptum

Fråga 2

23-årig kontorsarbetande, ickerökande kvinna. Söker p.g.a. ökad irritation i näsan med ökade nästäppebesvär och nedsatt luktsinne. Ingen sekretion från näsan. Omgivningen tycker att hon ständigt låter förkyld.

a) Vilka uppgifter i anamnesen är här obligatoriska?

b) Vilka relevanta undersökningar bör utföras?

c) Vilka differentialdiagnoser skall övervägas?

d) Kan ovanstående vara associerat till andra sjukdomar?

e) Hur skall denna patient behandlas? (Vid lindriga till svåra besvär)

Fråga 3

Denna bild visar höger näscavitet vid ett visst sjukdomstillstånd.

Näscavitet höger

a) Vad är detta?

b) Vad finns det för teorier om hur polyper uppstår?

c) Hur vanligt är det med nasala polyper och vilken sjukdom är associerad till näspolypos?

d) Hur behandlas polypos?

Fråga 4

25-årig ung man som ådragit sig en näsfraktur under en rugbymatch.

a) Hur ställer man diagnosen näsfraktur?

b) Vad skall uteslutas vid näsfraktur?

c) Inom vilken tidsram skall frakturen reponeras och varför kan det ibland vara en fördel att vänta några dagar med att reponera näsan?

d) Beskriv hur man behandlar en näsfraktur?