Scheman HT18/VT19

Ramscheman  

 Ramschema ht18vt19 Klin med SöS.pdf

 Programmet ramschema HT18.pdf

 Programmets ramschema VT 2019.pdf

 

 

 

VFU-scheman

För den verksamhetsförlagda undervisningen har alla studenter personliga tjänstgöringsscheman.
Se mappen VFU under Mer Material.

 

 

Schemat för reflexionsgrupperna

Lokalschema med gruppindelning, se mappen Grupper HT18/VT19 under Mer material.

I momentet Professionell utveckling ingår fem obligatoriska Reflexionstillfällen.

 

Scheman för teoriblock 1-4 

Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. 

Obligatoriskt upprop äger rum måndag den 3 september 2018 kl 09.00 i sal Halldin (plan 0, Södersjukhuset). 

Teoriblock 1 

 Schema för teoriblock 1.pdf Rev 180910

 Seminarieuppgifter under teoriblock 1.pdf

 

Teoriblock 2

 Schema för teoriblock 2.pdf Rev 181008

 Seminarieuppgifter under teoriblock 2.pdf

 

Teoriblock 3

 Schema för teoriblock 3.pdf Rev 1811127

 Seminarieuppgifter under teoriblock 3.pdf