PM för kursen

 

KURSFORDRINGAR

Närvaro vid upprop samt en komplett studentportfölj krävs för godkänd kurs.

En komplett Studentportfölj består av:

– Sex godkända delexaminationer och godkända restuppgifter

– Tre självvärderingar i samband med de tre delexaminationerna i invärtesmedicin

– Godkänd tjänstgöring under de tolv VFU-veckorna med tolv ifyllda VFU-feedbackintyg

– Godkänd tjänstgöring under VFU som ingår i Hud- och Infektionsmomenten

– Godkänt deltagande vid obligatorisk undervisning, såsom reflexionsseminarier, med uppnådda utbildningsmål

– Godkänt OSCE-prov och a-HLR-examination