Klinisk medicin - Södersjukhuset

   Varmt välkommen till kursen i klinisk medicin på Södersjukhuset! 


Du som valt Södersjukhuset hittar här ramschema, kontaktpersoner samt detaljscheman för de olika ingående momenten. Det finns också separata kurswebbar för ProfU och Primärvård som täcker alla terminers utbildning för dessa ämnesområden. Vår målsättning är att du efter genomgången kurs i klinisk medicin på Södersjukhuset har förvandlats från student till blivande läkare.

Kursen är upplagd så att vi varvar teoriblock med avdelningstjänstgöringsperioder. De ämnen som ingår i kursen är utöver internmedicin hud, infektion, geriatrik, primärvård, klinisk farmakologi och professionell utveckling. En del av teoriblocken kommer att vara förlagda till Karolinska Solna och Huddinge. En del av studenterna kommer att ha tre veckors klinisk tjänstgöring förlagd till S:t Görans sjukhus.

Teoriblock 1: Internmedicin, infektion, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 2: Internmedicin, hud, primärvård

Teoriblock 3: Internmedicin, primärvård, geriatrik, klinisk farmakologi

Teoriblock 4: Hudsjukdomar

Teoriblock 5: Internmedicin, professionell utveckling, infektion


Klinisk tjänstgöring

Du kommer att tjänstgöra på internmedicinsk avdelning, hjärtavdelning, intensivvårdsavdelning, medicinakuten, en vecka på geriatrisk avdelning, samt två veckor på vårdcentral. Du kommer också att ha en veckas externplacering på termin 6.

I den kliniska tjänstgöringen ingår bland annat:

- Praktikpass på kliniskt träningscenter med träning av handläggning av akuta tillstånd på simulatordocka samt praktisk LP-övning på LP-modell.

- På geriatrik-, hjärt- och medicinavdelningarna kommer du att få leda ronden vid minst sex tillfällen.

- Du får lära dig A-HLR och du får utföra elkonvertering på patient.

- Varje onsdag under den praktiska tjänstgöringen har du fallseminarier vilka är mycket uppskattade.

 

                             Varmt välkommen till Södersjukhuset!