Schema HT19/VT20

  Ramschema ht19vt20 Klin med SöS.pdf

  Ramschema HT19pdf

VFU-scheman

För den verksamhetsförlagda undervisningen har alla studenter personliga tjänstgöringsscheman.


Schemat för reflexionsgrupperna

Lokalschema med gruppindelning för HT19/VT20, kommer att finnas under modul gruppschema i Canvas. Arbete med Canvas pågår fortfarnade. Behörighe kommer att skickas ut innan terminstart. 

I momentet Professionell utveckling ingår fem obligatoriska Reflexionstillfällen.

 

Scheman för teoriblock 1-4 

Schemat för teoriblock 1 publiceras senast två veckor före terminsstart. 

Obligatoriskt upprop äger rum måndag den 2 september 2019 kl 09.00 i sal Halldin (plan 0, Södersjukhuset). 

Prel. TB1 Schema

  TB1 HT19VT20 rev.190903.pdf

  TB1-seminarieruppgifter.pdf