Scheman VT19/HT19

  Ramschema VT19.pdf

  Ramschema HT19.pdf

  Ramschema VT19HT19 rev 190522.pdf  OBS! SVK startar den 4 december 2019.

 

VFU-scheman

För den verksamhetsförlagda undervisningen har alla studenter personliga tjänstgöringsscheman.
Se mappen VFU under Mer Material.

 

 

Schemat för reflexionsgrupperna

Lokalschema med gruppindelning, se mappen Grupper VT19/HT19 under Mer material.

I momentet Professionell utveckling ingår fem obligatoriska Reflexionstillfällen.

 

Scheman för teoriblock 1-4 

Schemat för teoriblock 1 publiceras senast två veckor före terminsstart. 

Obligatoriskt upprop äger rum måndag den 21 januari 2019 kl 09.00 i sal Halldin (plan 0, Södersjukhuset). 

Teoriblock 1 

  Schema för teoriblock 1.pdf

  Seminarieuppgifter under teoriblock 1.pdf

 

 

Teoriblock 2

  Schema för teoriblock 2 VT19.pdf  Rev 190228

  Seminarieuppgifter under teoriblock 2.pdf

 

 

Teoriblock 3

  Schema för teoriblock 3.pdf Rev 190430

  Seminarieuppgifter under teoriblock 3.pdf

 

  Översiktsschema vecka 45-01 Klinisk medicin SÖS VT19HT19.pdf