Moment Reproduktion Karolinska Institutet Huddinge


 

 

Kursen ges som

moment inom Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling på Läkarprogrammets termin 10Denna termin är integrerad mellan vår enhet och pediatrikenheten. 

Gemensam kurstart VT-2019 kull 1 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, lokal  B64 Måndag 2019-01-21 kl 08.30. Obligatorisk introduktionsdag i Huddinge Onsdag 2019-01-23 kl.8.30, lokal B63,Kursrum3

Gemensam kurstart VT-2019 kull 2 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, lokal C1:87, Torsdag 2019-03-07 kl 08.30. Obligatorisk introduktionsdag i Huddinge Måndag 2019-03-11 kl.8.30, lokal K64, Kursrum 2.

 

Kurstider HT18

2019-01-21--2019-05-02
Kull 1: 2019-01-21--2019-03-06
Kull 2: 2019-03-07--2019-05-02

Kursens innehåll och upplägg

Moment reproduktion innehåller båda en teoretisk del med obligatoriska seminarium och en praktisk del där klinisk tjänstgöring delas mellan obstetrik och gynekologi. Kursen avslutas sedan med ett praktiskt prov i form av OSCE och med en skriftlig tentamen.

Teoretisk undervisning

Obs/gyn-kursen inleds med en introduktionsvecka. Introduktionsdagen i Huddinge är obligatorisk!
Obligatoriska seminarium hålls på torsdagar.
Gemensamma föreläsningar hålls på fredagar.

Klinisk tjänstgöring

VFU är obligatorisk och sker tre veckor på obstetrisk och tre veckor på gynekologi. Natt- och helgtjänstgöring förekommer.

Gruppindelning

Varje kull delas in i två grupper. Vilken grupp Du tillhör framgår av Ditt studentnummer som Du får i ett mail i samband med kursstart, det kommer även att publiceras på pingpong under "Schema".

Obligatoriskt deltagande

Obligatoriskt under kursen är: introduktionsdagen i Huddinge, seminarium, VFU, dugga, OSCE och skriftlig tentamen. Frånvaro ska alltid meddelas till kursansvarig och kursexpedition. Vid frånvaro från VFU ska Du även ta kontakt med mottagningen Du är placerad på. Man måste vara klar med alla moment under kursen för att få skriva tentan

Kläder, rum, koder och  karta HS


Passerkort: Om Du har varit på Huddinge sjukhus tidigare så har Du oftast samma kod som förut. Får Du problem med Ditt passerkort ska Du kontakta ”E-tjänstekort & badge”: email: servicecenter.navet@karolinska.se, besöksadress C1:63, bokade/drop in tider

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan (välj lärosäte): https://www.student.ladok.se/