Moment Utveckling Karolinska Institutet HuddingeKursen ges som

moment inom Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling på Läkarprogrammets T10.

Kursen VT 2019 för kull 1 startar den 21 januarir kl 08.30
Lokal: Aulan, SÖS

Registrera dig på kursen i nya Ladok https://www.student.ladok.se/student/loggain
Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kull 1 startar den 21 januari  De två första dagarna är gemensamma föreläsningsdagar för alla pediatrikstudenter. Första dagen på hemsjukhuset den 23 januari är obligatorisk. Dagen innehåller barnstatusgenomgång, seminarium "barnparad", ev fotografering mm. Fredagen den 1 februari är det fallseminarium och dugga på eftermiddagen. Mer detaljerad information kommer inför kursstart att finnas under Schema samt seminariematerial i menyn till vänster.

Första placeringsdag på klinik, BUMM eller kirurgikurs se separat schema.

Länk till den gemensamma kurswebbsidan där föreläsningshandouts finns:
http://pingpong.ki.se/public/courseId/5763/lang-sv/publicPage.do

Kurstid VT19

2019-01-21 - 2019-05-02

Kull 1:  21/1 - 6/3
Kull 2:  7/3 - 2/5
Idrottsdag: 20 februari
Inläsning och examination: 15-18/4 samt 29/4-/5 (Skiftlig tentamen den 2/5)

Omtentamen VT19 skrivs på Karolinska Sjukhus, Solna

Kursens innehåll och upplägg

Kursen i pediatrik är en integrerad kurs i Pediatrik, Barnpsykiatri, Barnkirurgi och klinisk genetik.

Teoretisk undervisning

Pediatrikkursen inleds med en introduktionsvecka, delvis gemensam för de tre barn- och ob/gynkurserna i Stockholm. Teoriundervisning förmedlas genom föreläsningar som sker gemensamt med Sachs och ALB (fredagar) samt heldagsseminarier vid hemsjukhusen.

Seminarier (torsdag em) hålls lokalt på KI Huddinge inom centrala ämnesområden.

Klinisk tjänstgöring

Den kliniska tjänstgöringen under handledning, inkl avdelningsronder samt inskrivningar, är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge på akutmottagningen, avdelningar, mottagningar och på Barnläkarmottagning med bl a BVC-mottagning. Speciell vikt läggs vid att de studerande lär sig att undersöka barn i olika åldrar. Dessutom är tid avsatt för tjänstgöring inom barnkirurgi på ALB Solna.

Extraundervisning för den intresserade!

Varje onsdagseftermiddag kl 15.00-16.00 har vi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tid avsatt för utbildning. Då hålls omväxlande föredrag av inbjudna experter och redogörelser av klinikens egna överläkare om rådande rön inom den egna subspecialiteten. Kliniken välkomnar även läkarstudenter till dessa möten. Mötena hålls i biblioteket på B68.

Obligatoriskt deltagande

Frånvaro från obligatoriska moment skall kompletteras genom det uppsamlingsseminarium som hålls under inläsningsveckan.

Lärandemål pediatrik
 Studieguide pediatrik from HT18