Medicinkursen på Södersjukhuset

Om medicinkursen på SöS

Till kurswebben för LKG003 - klinisk medicin på Södersjukhuset

-------------------------------
Medicinkursen på SöS har haft sin sista termin enligt gamla studieplanen.
Kursen är nu integrerad i Klinisk medicin (se länk ovan) från ht2007.
Kursutvärdering från vårens kurs är publicerad här(se rubrik kursutvärdering).
Information om handledarpris och resttentamen kommer att publiceras här och på kurswebben för Klinisk medicin.
Kursledning för Medicinkursen leder nu Klinisk medicin - kontaktuppgifter finns på båda webbarna.
---------------------------------