Nya Ladok3

Information till studenter på grund- och avancerad nivå

Ett nytt studentgränssnitt i Ladok

Vi har fått ett nytt Ladok-system på KI. Detta används från och med den 20 november 2017.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrera dig på kurser i nya Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.                                                      

Inloggning

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Här är en kort introduktionsfilm till Ladoks studentgränssnitt.

 https://play.ki.se/media/Studentladok