Välkommen till moment 2, Medicinsk Diagnostik på
Karolinska Universitetsjukhuset Solna

Upprop tisdag den 12 mars 2019 kl. 08,15 i J3:14 Bio Clinicum

Moment 2 innebär färdighetsträning och ämneskunskaper i klinisk konsultation och undersökning det vill säga hur Du genom anamnes och status kommer fram till en preliminär diagnos. Dessutom ingår undervisning i de diagnostiska laboratoriedisciplinerna (klinisk kemi, klinisk fysiologi, diagnostisk radiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin). Du får under detta moment således lära Dig hur Du genom riktad provtagning kan bekräfta Din diagnoshypotes. Diskussion kring patientfall knyter samman undervisningen.

Till skillnad från tidigare kurser består Moment 2 en stor del obligatorisk undervisning. Närvaro vid exempelvis statusgenomgång är nödvändig för de efterföljande journalskrivningsmomenten. Erfarenhetsmässigt är det därför svårt att parallellt med kursen ägna sig åt andra studier, arbete eller annan verksamhet.

Momenten är grundläggande för att Du skall kunna tillgodogöra Dig dina kliniska placeringar och Du måste därför vara godkänd på momentet och det efterföljande kliniska körkortet för att få börja på kursen i klinisk medicin termin 5.

Vi önskar Dig hjärtligt välkommen till Medicinsk Diagnostik vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.