Välkommen till kursen Kreativitet, kultur och hälsa!!

Kursen ges som en programöverskridande, valbar kurs under de fem sista veckorna av terminen. Den är öppen för sökanden från alla KI:s utbildningsprogram.

Mer information

om den valbara kursen finns på länk nedan:

Kursplan 1XX006