Välkommen till kursen Komplementär-, Alternativ- och Integrativ Medicin (KAIM), 7,5 hp!

Kursens mål är att studenten efter genomgången kurs ska ha kunskap om de mest använda formerna av komplementär-, alternativ- och integrativ medicin (KAIM), deras användningsområden samt befintlig forskning kring effektivitet, kvalitet och säkerhet. Vidare syftar kursen till att studenten efter kursens slut ska ha en initierad och evidensbaserad hållning till olika medicinska system och former av KAIM, för att underlätta patient- och vårdgivarkommunikation.

Kursen är en IT- och litteraturbaserad distanskurs som går på halvfart. För att läsa kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Under vårterminen 2012 går kursen som fristående kurs vecka 14- vecka 23.

Kursen har en obligatorisk kursdag på KI campus Huddinge, Alfred Nobels Allé 23 måndagen den 8 april. För övrigt bedrivs undervisningen via det webbaserade lärplattformen PingPong utan  schemalagda tider. Schema kommer att läggas upp fyra veckor innan kursstart. Mer information om kursen kommer via e-post (till din befintliga/nyligen tilldelade KI-epost adress) i början av mars. 

För att hitta till och på KI campus Huddinge, se följande länkar:

Hitta till KI campus Huddinge

Hitta på KI campus Huddinge

Registrering till kursen

Registrering till kursen sker i Pingpong i aktiviteten "V13 Komplementär, alternativ och integrativ medicin". Aktiviteten öppnas en vecka före kursstart.

För dig som inte kan komma in i aktiviteten för registrering, kontakta Christofer Waldron på e- post: christopher.waldron@ki.se med ett mail som bekräftar din registrering.

Kurslitteratur

Kursens huvudbok är Integrativ vård av Falkenberg och Carlsson. Då böckerna "Naturläkemedelsboken" och "Från akupunktur till schamanism" är slut hos förlagen kommer denna litteratur ersättas av vetenskapliga särtryck.

Frågor

Vid frågor, kontakta kursansvarig Johanna Hök

Johanna.hok@ki.se

Tfn 070-79 72 954