Kursen riktar sig till dig som är fysioterapeut och läkare eller som har liknande utbildning inom hälso- och sjukvård.
Fortbildning inom ämnesområdet och ett led mot specialistkompetens inom ortopedisk manuell terapi.

Detta är en kurs på avancerad nivå för dig som vill fortbilda dig inom ortopedisk manuell terapi (OMT) inför en magisterexamen eller som ett led mot specialistkompetens inom OMT. Kursen riktar sig till dig som är läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller som har en liknande utbildning inom hälso- och sjukvård.

 

Utmärkande för kursen

Majoriteten av föreläsarna vid kursen är kliniskt verksamma specialister och forskare inom ämnets olika specialområden, vilket grundar för att föreläsningarna omfattar de senaste rönen inom forskning och vetenskaplig evidens. Deltagarna ges också tillfälle att följa undersökningar och operationer på storbildsvideo och sedan diskutera detta med operatören.

 Vid de teoretiska och praktiska genomgångarna vid undersökning och behandling av extremitetsleder och columna undervisar fysioterapeuter/sjukgymnaster med lång vidareutbildning och klinisk verksamhet inom ämnesområdet. De har också mångårig undervisningserfarenhet från Karolinska Institutet och andra kurser. Lärarna har också erfarenhet och kunskap från olika ortopedmedicinska koncept, vilket gör att undervisningen omfattar ett urval av de erfarenhetsmässigt bästa undersöknings- och behandlingsmetoderna.                                   

Skriv en bildtext här

Christina Mikkelsen, Med.dr, Leg fysioterapeut, kursansvarig och examinator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursupplägg

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

 

Examination kommer att ske genom praktiska prov på klinisk färdighet, skriftliga tentamina samt muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av projektarbete.

’’Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling av patienter med skada och besvär inom rörelse- och stödjeorganen.’’

Mer information
Funderar du på att anordna uppdragsutbildning, vill du få hjälp med att komma
igång eller har du andra frågor, kontakta.