Välkommen till röntgensjuksköterskeprogrammet

Programwebben har flyttat till

https://utbildning.ki.se/student/rontgensjukskoterskeprogrammet