SPECIFIK OMVÅRDNAD VID SMÄRTA HOS BARN OCH UNGDOM
7,5 Hp

 

Smärta är en central fråga i samband med hälso-och sjukvård för barn och ungdomar. Det finns vetenskapliga belägg för att barn och ungdomar som utsätts för smärtsamma procedurer bär med sig smärtuppevelsen både psykologisk och fysiologiskt. Därför är det viktigt att alla som medverkar i vård av barn och ungdomar med smärttillstånd har en aktuell och evidensbaserd kunskap i detta ämne där många nya rön finns, som grund för omvårdnaden!

 

_________________________________________________________________________________

KURSSTART VECKA 14 - 2013

Upplägget på kursen är följande.

Kurstart är vecka 14. Studieort Alfred Nobels Alle 23 i Huddinge.

Denna valbara kurs om 7,5hp kommer att läsas på halvfart. Det förekommer föreläsningar och seminarium på campus samt diskussioner över IT-plattformen pingpong.
Två studiedagar kommer att vara förlagda till fredag den 12/4 & 17/5, med lokal i Huddinge.

 SchemaSmärta v 14-23,2013.pdf

Kursen kommer genomföras på IT-plattformen pingpong. Där hittar ni mer och aktuell information om denna kurs. För Er som ev. inte har behörighet(studentmailadress samt lösenord) att komma in på pingpong, vänd er till Lyktan tel 08-524 839 00.

Med vänlig hälsning! Carina Söderman

 

_________________________________________________________________________________________________________________