Schema för

HT-08

080908 Seminarium 1 kl:17:00-20:00
Upprop och introduktion

081013 Seminarium 2 kl:17:00-20:00
Coping strategier och motivation. Patientens nätverk

081124 Seminarium 3 kl:17:00-20:00
Bemötande, kommunikation, etiska och moraliska dilemman

VT-09

090126 Seminarium 4 kl:17:00-20:00
Intersektionalitet - genus och etnisk/kulturellt perspektiv.

090309 Seminarium 5 kl:17:00-20:00
Sjukdoms- och hälsobegreppet.

090427 Seminarium 6 kl:17:00-20:00
Examination. Se under denna rubrik.


Lokal:
Danderyds sjukhus AB. HUS18 plan 5 Konferensrum 3 (hiss C)

Schema