Välkommen till Kompletterande utbildning för läkare med examen
från land utanför EU/EES och Schweiz!

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig. 

Att göra innan kursstart:

  1. CV

Vi behöver få ett kort CV från dig för att presentera dig för den klinik du kommer att göra praktik på. Skicka detta via e-post till ulrika.markne@ki.se. CV:t behöver inte vara en fullständig uppräkning av utbildning och/eller arbeten utan en lättläst beskrivning av dig. Viktigast är examensår, huvudsakligt arbete, specialitet och sådana saker, se bifogade exempel.

Exempel:

xx årig kvinna från X-land. Bott i Sverige i 9 år. Läkarexamen år XXXX. Gjorde AT på ett militärsjukhus i ett år. Jobbade som narkosläkare i hemlandet i 2 år på ett traumacenter och har jobbat som undersköterska på en demensavdelning i Sverige i 5 år.

 xx-årig man från Y-land. Kom till Sverige 2008. läkarexamen 2002. Jobbat som AT-läkare 2 år i hemlandet; 1 år som narkosläkare; 2 år som läkare på allmänkirurgi och ortopedi och kirurgiakuten. Även auskulterat på Ersta läkarutsikt – neurologmottagning och i akutverksamhet på Södertälje sjukhus.

  1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: http://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 5 augusti 2019.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare. Har du glömt inloggningsuppgifterna, titta under rubriken Glömt lösenord till studentkonto?

  1. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs, registreringsperiod är 2019-08-05 till 2019-08-21, genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain.
Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: 7KL000 - Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

  1. Ansök om e-tjänstekort

När du aktiverat ditt studentkonto ska du också ansökan om E-tjänstekort.

För att göra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Ha alltid kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort. 

För att ansöka om kortet behöver ni genomgå en webbkurs CKU JoBSH (en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien), då skapas en automatisk kortbeställning.  

Observera! Det kan ta ett par veckor innan du får ditt kort och att du behöver det redan första veckan i utbildningen.

Information och länk till JOBSH utbildning:
 jobsh-info-studenter 2019.pdf

Information om ditt e-tjänstekort:
 Information om ditt eTjänstekort 4.6-1.pdf

Information och länk till tidsbokning för beställda kort:
 Lathund Bokningskalendern version 2 3.pdf

Information om hur du skaffar ditt e-tjänstekort

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

Efter avslutad utbildning ansvarar du för att makulera (klippa sönder) ditt kort.

  1. Hälsointyg

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

Återbud
Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen så kontaktar du antagning@ki.se 

Program och kursstart:
Datum:
 2019-09-02
Lokal: K64, K2-huset
Tid: 08.30

Programmets upplägg: 
HT 2018: 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2019: 2020-01-20 - 2020-06-07

Höstterminen
Grundläggande kurs - 30 hp

Vårterminen
Fördjupningskurs - 22,5 hp
Samhälls- och författningskunskap - 4,5 hp (3 veckor heltid, kursen hålls av Institutionen för folkhälsovetenskap i Solna)
Fördjupning, forsättning
Ämnesövergripande integration - 3 h