Välkommen till Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/ESS och Schweiz!

Kompletterande utbilning för utländska läkare vid Karolinska Institutet är en ettårig påbyggnadsutbildning om 60 högskolepoäng. Utbildningen startar på höstterminen. Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet med programmet är att du som student efter slutförd utbildning skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Innehåll

Programmet består av fyra kurser. Tidigt i den första kursen görs individuella studieplaneringar i samråd med kursledaren. Dessa syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskap och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger. Generellt genomförs undervisningen huvudsakligen i dialogform med hög grad av egeninsats där studenterna i programmet gradvis tränas i att formulera och besvara relevanta medicinska frågeställningar. Hälften av programmet genomförs som verksamhetsförlagd utbildning där studenten tränas i praktiskt läkararbete. Resterande del av programmet utgörs av teoretiska avsnitt, egenstudier och fördjupningsavsnitt som skall leda fram till egna presentationer.

Anmälan HT19 - Mer information här

Till dig som är antagen till HT18:

Välkommen till Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz!

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

 1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: http://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 6 augusti 2018.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

 1. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Du kan registrera dig under perioden 2018-08-06 till 2018-08-27 (kl 23:59) genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain.
Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: 7KL000 - Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Besök även http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Återbud
Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. 
Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen så kontaktar du antagning@ki.se 

 

 1. Ansök om e-tjänstekort
  E-tjänstekort är obligatoriskt för att göra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inom SLL (Stockholms Läns landsting).
  För att ansöka om kortet behöver ni genomgå en webbkurs CKU JoBSH (en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien). Länk till kursen: https://lartorget.sll.se/courseAdminCourseDefinitionInstancePage.do?id=1010&mode=CATALOG

  När du genomgått kursen går en automatisk kortbeställning iväg, ni behöver nu fotografera er på kortkontoret, information finns i PDF filerna nedan:
   Information om ditt eTjänstekort 4.0.pdf
   Lathund Bokningskalendern version 2 3.pdf
   Fotoautomat för studenter.pdf

  Tänk på att det kan ta ett par veckor innan du får ditt kort och att du behöver det redan andra veckan i utbildningen.

 2. Program- och kursstart

Datum: 2018-09-03
Lokal:
 Novum, Lissma
Tid:
08.30

 

Programmets upplägg: 

HT 2018: 2018-09-03 - 2019-01-20

VT 2019: 2019-01-21 - 2019-06-09

Höstterminen
Grundläggande kurs - 30 hp

Vårterminen
Fördjupningskurs - 22,5 hp
Samhälls- och författningskunskap - 4,5 hp
Fördjupning, forsättning
Ämnesövergripande integration - 3 hp