"Internationellt erkända KI-forskare bidrar med unik ämneskompetens"

 

Carl Johan Sundberg var den som 1992 tog initiativet att starta en fristående kurs i fysiologi på KI - ett direkt svar på regeringens beslut om att öppna upp universiteten och erbjuda kurser utöver utbildningsprogrammen. Det visade sig bli en succé som skulle hålla i sig även 20 år senare. 

-  Det var jag och Professor Bo Rydqvist som i flera år hade antagit externa sökande till fysiologiterminen på läkarprogrammet, berättar Carl Johan. Intresse visades från ingenjörer till molekylärbiologer till ekonomer. Därför trodde vi att efterfrågan på en fristående kurs skulle bli stor. 

Ansökningarna strömmade in och kursen kunde ha upp till 400 sökande till 30 stycken kursplatser. 

-  Människans Fysiologi är fortfarande populär, beskriver Carl Johan. Idag har vi dessutom möjlighet att anta ett större antal studenter. Det är tydligt att ämnet fysiologi, som berör hela den friska människan, engagerar och inspirerar. 

Kursen ger en avancerad introduktion till människokroppen och dess organsystem, vilket ger studenterna en djupare förståelse för sammanhang och hur kommunikation, transport, ämnesomsättning och reaktioner på yttre förändringar sker i kroppen. 

-  De flesta som kommer i kontakt med kursen, lärare som studenter, uppfattar den som enormt stimulerande, vilket har blivit tydligt genom våra uppföljningsenkäter. Studenternas varierande bakgrund och intresseområden bidrar också till att de har stort ytbyte av varandra. Det är otroligt roligt att se hur exempelvis en idrottslärare, en kommunikatör och en jurist driver ett givande projektsamarbete under kursen. 

Utöver projektarbeten inkluderar Människans Fysiologi en blandning av föreläsningar, problembaserade inslag, fysiologiska laborationer och workshops - allt för att underlätta lärandet för kursdeltagarna. 

-  Examinationerna varierar också, säger Carl Johan. Vi använder oss av traditionella tentor som hålls i skrivsalen, såväl som av muntliga duggor (en slags förhör som även fungerar som inlärningstillfälle) och webbaserade hemtentor. 

De som till stor del håller i undervisningen på kursen är internationellt erkända KI-forskare. 

-  Redan i begynnelsen ville vi utnyttja den speciella kompetens som finns på vårt medicinska universitet och det arbetar vi efter än idag. Vi anlitar ofta samma föreläsare som exempelvis läkarprogrammet. Trots att kursen är fristående och inte del av något utbildningsprogram är deltagarna i allra högsta grad en del av Karolinska Institutet.

Förutom de namnkunniga professorerna figurerar även en del doktorander och tidigare studenter som lärare och laborationshandledare på kursen.

-  Denna grupp av lärare är mycket uppskattade och otroligt kreativa när det gäller att utveckla pedagogiken. Vi som driver kursen jobbar hela tiden med att förbättra innehåll såväl som utformning. 

 

Av: Susanna Appel