Välkommen till kursen Mätning av kroppens funktioner vid hälsa och ohälsa!

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om människokroppens normala struktur och funktion och hur dessa funktioner mäts både i den friska kroppen och vid sjukdom. Kursen ger en bred exposé av fysiologiska undersökningar och diagnostiska laborationer. I undervisningen integreras anatomi, fysiologi och sjukdomslära med olika mätmetoder för att bestämma organ- och organsystems funktioner.

Kursstart

Kursen startar 27/9 2012 (då sker även registrering) och löper på kvartsfart över terminen. Schemalagd tid är varannan torsdagskväll 17.00-20.00 på studieorten Huddinge.

Under kursen kommer du att arbeta självständigt och i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer och studiebesök.

En skriftlig hemtentamen ligger i slutet av kursen. För att få godkänt på kursen måste du vara godkänd på både hemtentamen och grupparbetet. För att få VG på kursen måste du ha VG på hemtentan och G på övriga grupparbetet (där endast G och U ges).

Pingpong

Kursen går som en pingpong kurs (internetbaserat verktyg för kursinformation) vilket betyder att du måste ha koll på din student e-post och inloggningsuppgifter för denna. Under kursens gång är det viktigt att du tittar på anslagstavlan, för att se meddelanden som har med undervisningen att göra, tex ändringar i schemat. Läs också din studentmejl regelbundet, eftersom viktiga meddelanden kan lämnas den vägen.

Det är också bra om du som är antagen innan kursen har varit inne på pingpong och bekantat dig med miljön och vilken typ av information du kan hitta där vilket är:

- material om kursen

- inspelade föreläsningar om grundläggande fysiologi

- material till föreläsningar (handsout kommer inte att delas ut till de föreläsningar som ligger på pingpong)

- information om vilka delar du varit med på

- möjlighet att skicka frågor till lärare

Observera att all information/kommunikation kommer att gå genom pingpong och student e-post, var därför noga med att kontrollera dess under kursens gång!


Välkommen till kursen!
Anna Wiik
Kursansvarig