Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag - framför allt inom vård, omsorg, hälsa och verkar för utveckling i hälso - och sjukvården, samt för ett friskare samhälle.

Om uppdragsutbildning

KI Uppdragsutbildning har det övergripande har det övergripande och samordnande ansvaret för uppdragsutbildning vid KI och är också den som tecknar avtal med uppdragsgivare.

Syftet med uppdragsutbildning är att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet. Uppdragsutbildning innebär att arbetsgivare, företag, myndigheter eller andra organisationer betalar för utbildning för sina anställda.

Privatpersoner kan inte själva betala för sin utbildning.Uppdragskurserna kan vara anpassad för ett specifikt företag eller utgöra platser på en av universitetets ordinarie kurser.Verksamheten leds och samordnas av KI uppdragsutbildning på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag

KI uppdragsutbildning ska arbeta aktivt med att förmedla kunskap till samhället genom att utföra uppdragsutbildning till näringsliv, landsting, kommuner och andra parter.

Uppdragsutbildningen skall ges inom alla life science områden där KIs kompetens kan vara intressant och bidra till samhällets utveckling.

Verksamheten ska vara en tillgång för hela KI för att vidareutveckla och expandera den utåtriktade verksamheten och därmed stärka universitetets kontakter mot omvärlden.
Läs mer

Hur anmäler man sig till Uppdragsutbildning

Är du intresserad av att anordna uppdragsutbildning? Vill du få hjälp med att komma igång eller har du andra frågor, kontakta oss gärna!