Kurs i Mindfulnessbaserad Stresshantering

KI som medicinskt universitet är pionjär i Sverige med att erbjuda kursen

Mindfulness är ett sätt att vara inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av vad som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Mindfulnessmeditationen har visat sig ha en stressreducerade effekt vid olika sjukdomstillstånd, vilket antyder att den skulle kunna vara användbar också för att förebygga egen stress.

 

Om kursen

Den här kursen avser att ge verktyg för egen stresshantering, som har visat sig ha indirekta effekter på dem patienter du kan komma att möta i din vardag. Studier har visat att patienter som går hos en mediterande terapeut snabbare minskar i psykiskt illabefinnande. Den här kursen ger inga verktyg för att själv leda grupper i mindfulnessbaserad metodik med patienter.

 

För dem flesta program är sista ansökningsdagen inför våren den 15/10 och inför hösten 15/4. Vissa andra fördjupningsprogram har senare ansökningsdatum.

Innan du bestämmer dig för att söka den här kursen titta gärna på webb-introduktionen i MBSR. Introduktionen är gratis och öppen för vem som helst som är nyfiken på vad det kan innebära att gå ett mindfulnessbaserat program.

Introduktionen finner du på Center for Mindfulness Sweden

När du sedan har sökt kursen kommer du att få ytterligare en introduktion 'live' kring kursen i sin helhet.

 

Ansökan lämnas in på sedvanligt sätt till det egna programmet och nedan uppgifter mailas med fördel också till kursledaren (camilla.skold@ki.se) under rubriken, MBSR KI och termin som ansökan avser.

Namn:
Personnummer:
Mobil:
Email:
Nuvarande termin och på vilket program (psykologprogrammet, fysioterpiprogrammet, arbetsterapiprogrammet, logopedprogrammet osv...):
Ange hur du har rangordnat ditt kursval (i första, andra osv...):