Kurs i Mindfulnessbaserad Stresshantering

KI som medicinskt universitet är pionjär i Sverige med att erbjuda kursen

Mindfulness är ett sätt att vara inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom MindfulnessBaserad StressReduktionsprogrammet, MBSR understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av vad som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Mindfulnessmeditationen har visat sig ha en stressreducerande effekt vid olika sjukdomstillstånd hos patienter samt har också visat sig vara ett användbart verktyg för hantering av egen stress hos vårdpersonal. Vidare har studier visat att terapeutens utövande av mindfulness signifikant positivt påverkar både terapiprocessen och själva behandlingsresultat.  

 

Om kursen

Den här kursen avser att ge verktyg för egen stresshantering. Kursen ger inga verktyg för att själv leda grupper i mindfulnessbaserad metodik med patienter.

En studie har genomförts som omfattar alla kurstillfällen mellan 2007-2015 för att undersöka upplevda effekter av kursen hos studenterna, både direkt i relation till sig själva och indirekt i relation till deras patienter. Se nedan länk till studien samt också en kort sammanfattning.

 Hur användbart är mindfulness för vårdstudenter på Karolinska Institutet. En utvärdering av kursen i Mindfulnessbaserad Stresshantering 2007-2015.pdf

Kort sammanfattning:
380 studenter hade genomgått kursen och blev godkända. Av dessa valde 201 personer att svara på enkäten som skickades ut under 2016. 81% kvinnor, 17 % män i medelåldern 35,7 år. Totalt 81% av deltagarna var verksamma i sitt yrke vid tiden för enkätens ifyllande.

79 % angav att förmågan att hantera stress och krav ökat efter kursen och 60% upplevde att kursen hjälpte dem genom en stressig tid under kursens gång. 77% fick värdefulla insikter om sig själva och 76% utvecklade en mer accepterande och medkännande relation gentemot sig själva. 75% angav att mindfulness har positiva effekter i deras relation till patienter. Detta var vanligare hos deltagare som fortsätter utöva mindfulness (85%) jämfört med dem som inte fortsatt utöva (57%). Denna skillnad var statistiskt signifikant (p< 0,001). Deltagarna utvärderade kursen med ett medelvärde av 7,7 av 10 (1=inget värde och 10=mycket stort värde). 65% har vidmakthållit sitt utövande. Hade man tidigare erfarenhet av mindfulnessutövande fortsatte 84% att utöva jämfört med 50% av dem som inte hade tidigare erfarenhet. Denna skillnad var statistiskt signifikant (p< 0,001). Av dem som fortsatt utöva rapporterade 96% ett fortsatt informellt utövande.

 

För dem flesta program är sista ansökningsdagen inför våren den 15/10 och inför hösten 15/4. Vissa andra fördjupningsprogram har senare ansökningsdatum.

Innan du bestämmer dig för att söka den här kursen titta gärna på webb-introduktionen i MBSR. Introduktionen är gratis och öppen för vem som helst som är nyfiken på vad det kan innebära att gå ett mindfulnessbaserat program.

Introduktionen finner du på Center for Mindfulness Sweden

När du sedan har sökt kursen kommer du att få ytterligare en introduktion 'live' kring kursen i sin helhet.

 

Ansökan lämnas in på sedvanligt sätt till det egna programmet.