Kurs i Mindfulnessbaserad Stresshantering

KI som medicinskt universitet är pionjär i Sverige med att erbjuda kursen

Mindfulness är ett sätt att vara inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av vad som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Mindfulnessmeditationen har visat sig ha en stressreducerade effekt vid olika sjukdomstillstånd, vilket antyder att den skulle kunna vara användbar också för att förebygga egen stress.

 

Om kursen

Den här kursen avser att ge verktyg för egen stresshantering, som har visat sig ha indirekta effekter på dem patienter du kan komma att möta i din vardag. Studier har visat att patienter som går hos en mediterande terapeut snabbare minskar i psykiskt illabefinnande. Den här kursen ger inga verktyg för att själv leda grupper i mindfulnessbaserad metodik med patienter.

 Hur användbart är mindfulness för vårdstudenter på Karolinska Institutet; En utvärdering av kursen i MIndfulnessbaserad Stresshantering 2007-2015.pdf

Kort sammanfattning:
394 studenter hade genomgått kursen och 201 personer valde att svara på enkäten som skickades ut under 2016. 81% kvinnor, 17 % män i medelåldern 35,7 år.

80% angav att förmågan att hantera stress och krav ökat efter kursen och 60% upplevede att att kursen hjälpte dem genom en stressig tid under kursens gång. 77% fick värdefull insikter om sig själva och 76% utvecklade en mer accepterande och medkännande relation gentemot sig själva. 75% angav att mindfulness har positiva effekter i deras relation till patienter. Detta var vanligare hos individer som fortsätter utöva mindfulness (85%) jämfört med dem som inte fortsatt utöva (57%). Denna skillnad var signifikant (p>0,001). Deltagarna utvärderade kursen i medel till 7,7 av 10 (1=inget värde och 10=mycket stort värde). 65% har vidmakthållit sitt utövande. Hade man tidigare erfarenhet av mindfulnessutövande fortsatte 84% att utöva jämfört med 50% av dem som inte hade tidigare erfarenhet. Denna skillnad var statistiskt signifikant (p<0,001). 96% rapporterade ett fortsatt informellt utövande som längst upp till 6 år efter avslutad kurs.

  

För dem flesta program är sista ansökningsdagen inför våren den 15/10 och inför hösten 15/4. Vissa andra fördjupningsprogram har senare ansökningsdatum.

Innan du bestämmer dig för att söka den här kursen titta gärna på webb-introduktionen i MBSR. Introduktionen är gratis och öppen för vem som helst som är nyfiken på vad det kan innebära att gå ett mindfulnessbaserat program.

Introduktionen finner du på Center for Mindfulness Sweden

När du sedan har sökt kursen kommer du att få ytterligare en introduktion 'live' kring kursen i sin helhet.

 

Ansökan lämnas in på sedvanligt sätt till det egna programmet.