När allt sviktar! Intensivvård av den svårt sjuka patienten (3 hp)

Välkomna till kursen När allt sviktar! VT20

Nu hittar du kurswebben här:

https://utbildning.ki.se/student/nar-allt-sviktar-intensivvard-av-den-svart-sjuka-patienten-3hp/2lk048