Välkommen till kursen Akut ortopedi - en fördjupningskurs!

 

Kursen riktar sig till dig som känner att akut ortopedi med operationer och annan frakturbehandling verkar intressant och spännande. Du får möjlighet att fördjupa dig i frakturbehandling både teoretiskt och praktiskt.

 

Kursen genomförs på Södersjukhuset.


Kursens mål är att studenten efter deltagande har tillägnat sig fördjupad evidensbaserad kunskap om behandling av trauma mot rörelseapparaten. Kursen är en fördjupningskurs och bygger på de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten har tillägnat sig under kursen i Klinisk medicin - inriktning kirurgi.

Under kursen går vi igenom vanligt förekommande frakturer och olika typer av behandlingar för dem. I den teoretiska delen av kursen tittar vi på evidensen för olika behandlingsmetoder och hur dessa kan tillämpas på individnivå. Under de praktiska dagarna genomför studenterna övningar i fixationstekniker, vilket innefattar både gipsningsövning och övningsoperationer på plastben, vilket följs av deltagande under operationer och mottagning. Ett mottagningspass är studentlett, där studenterna själva tar hand om återbesöken som utgörs av frakturkontroller. Examinationen genomförs som parvis redovisning av evidensläget och behandlingsalternativ för olika frakturer.

 

 

Under kursen  får du öva olika operationstekniker på plastben.

 

 

Du får också delta vid riktiga operationer.