Välkommen till kursen Vad ska det vara i droppet?

Om vätske- och nutritionsbehandling

Vätskebehandling upplevs som svårt och många kliniker känner sig osäkra om vilken mängd, vilken sort och med vilken hastighet vätska ska ges till olika patienter. Kursen ”Vad skall det vara i droppet” syftar till att ge fördjupade kunskaper om cirkulationslära, vätskerubbningar och vilka vätskor som ska användas.  Efter genomgången kurs ska Du kunna lägga upp en plan för hur olika vätskerubbningar bör behandlas.Du kommer att på ett bättre sätt kunna behandla patienter före och efter operationer men också behandla mer långvariga vätskeproblem i relation till olika medicinska åkommor. Vi kommer gå igenom vissa näringslösningar.

I kursen repeteras basala fakta rörande anatomi, fysiologi, kemi och patologi som rör cirkulation och vilka olika rubbningar som kan förekomma. Du kommer att i grupparbetsform med mycket självstudier. Du kommer att i rondform komma i kontakt med intensivvårdsavdelning, barnavdelning samt geriatrisk/ortopedisk avdelning . Du kommer också att få möjlighet att praktiskt träna sättande av infarter och kopplande av infusionsaggregat på Kliniskt Träningscentrum (KTC). Du kommer att få stifta bekantskap med olika typer av infusionssätt.

Kursen är interaktiv med mycket studiematerial och många uppgifter utlagda på PingPong. Obligatoriska moment för godkänd kurs är att närvara vid upprop, delta aktivt i grupparbeten,samt att närvara och aktivt delta i den muntliga examinationen. Placeringarna på de olika avdelningarna är också obligatoriska moment.