Välkommen till kursen Akutsjukvård - från nödnumret till akutmottagningen!

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fått en fördjupad kunskap och förståelse för hur akutsjukvårdsorganisationen fungerar från första hjälpen och nödnumret 112 till akutmottagningen. Målet är att behärska principerna av att handha akuta situationer.

Kursen är en fördjupningskurs och bygger på de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenterna har tillägnat sig under de tidigare kurserna. Kursen avser att spegla hela den akuta vårdkedjan från nödnumret 112 som tas emot på larmcentralen, den prehospitala vården och in på akutmottagningen.

Undervisningen sker i form av studiebesök, rollspel, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning på akuten och ambulans, samt föreläsningar.