Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5 hp

 

Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former. Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister. Kursen ges av MBT-teamet Huddinges terapeuter och andra ledande svenska experter på mentalisering och MBT.

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

Kursens mål

En målsättning är att bl a ge en grundläggande kunskap om mentalisering sett ur ett utvecklingspsykologiskt, biologiskt och kulturellt perspektiv. Slutligen är det en målsättning att ge kursdeltagarna en så pass grundläggande kunskap om mentaliseringsbaserade tekniker att man kan börja tillämpa dem i sitt arbete med hjälp av handledning

 

Huvudlärare

Kursen ger ett kraftfullt redskap för att bättre förstå och hjälpa patienter i svåra situationer.

 

Mer information
Funderar du på att anordna uppdragsutbildning, vill du få hjälp med att komma
igång eller har du andra frågor, kontakta.