Schema för HT 2019_uppdaterat 2019-10-01

Föreläsare:

Birgitta Nordgren, Med. Dr., Fysioterapeut, Sektionen för fysioterapi, NVS, KI

Eric Poortvliet, MSc, Nutritionist, BioNut, KI

Ola Wallengren, Med. Dr., överdietist, Enheten för klinisk nutrition, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tommy Cederholm, Professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet

Catarina Lindqvist, Doktorand, Leg. dietist, Klinisk Nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Institutionen för medicin, KI

Emelie Karlsson, Doktorand, fysioterapeut, Sektionen för fysioterapi, NVS, KI

Pontus Henriksson, Med. Dr., nutritionist, Institutionen för biovetenskaper och nutrition (BioNut), KI

Carla Avesani, Docent, Leg. dietist, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Enheten för medicinska njursjukdomar

Linda Ersten, Leg. dietist, Dietistmottagningen, Danderyds sjukhus.

Anna Ek, Med. Dr., Leg. dietist, Enheten för pediatrik, CLINTEC, BioNut, KI