Välkommen till SVK i klinisk urologi ht 2013.

 (english presentation below)

Välkommen till SVK Clinical Urology ht 2013 vid CLINTEC och Urologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Sjukdomar i urinvägar och könsorgan är vanligt förekommande. En fjärdedela av alla akuta patienter på en kirurgisk akutmottagning har besvär från urinvägarna. De urologiska cancersjukdomarna är de mest prevalenta och incidenta tumörsjukdomarna i världen. Benign prostatahyperplasi drabbar nästan samtliga män, njurstenssjukdomen drabbar var tionde  person i Sveriges befolkning och infektioner inom urinvägar och könsorgan är mycket vanliga, tex drabbas cirka 50% av alla kvinnor av minst en urinvägsinfektion.

De urologiska tumörsjukdomarna står för en mycket stor del av den västerländska cancervården. Prostatacancer är den i särklass största tumörsjukdomen i Sverige med cirka 10.000 nya fall årligen. År 2030 beräknar man att mer än 50% av alla män med cancer har prostatacancer. Incidensen av urinblåsecancer ligger på cirka 2000 nya fall per år och njurcancer 1000. En stor andel av dessa patienter botas eller lever med sin sjukdom under lång tid (prostatacancer mer än 10 år) vilket gör att alla läkare (både allmänläkare och specialistläkare) måste inneha baskunskaper inom ämnet.

Undervisningsmetoderna för att erhålla en fördjupad kunskap inom akuta sjukdomar i urinvägar och könsorgan kommer framför allt att genomföras med hjälp av studentaktiverande teknik, såsom vernissageseminarier, case-undervisning och fall-undervisning, mentometer, interdisciplinära och interprofessionella seminarier samt studiebesök.

Kursen ges denna termin endast på engelska språket!!

The course is only given in English!!

Very welcome to the course SVK Clinical Urology

Urology is a very popular medical specialty (the fifth most popular specialty in the US!) and contains medical as well as surgical therapies. In Sweden it has been its own specialty since 1950.

Diseases within the urinary tract and genitals are prevalent and commonly occurring diseases. Benign prostatic hyperplasia is prevalent in almost every man, the incidence of stones within the urinary tract strikes about every 5-10 individuals in Sweden and infections within the urinary tract and genitals are extremely prevalent, eg half of all females will get one or more urinary tract infections during a lifetime.

The urooncological diseases are the largest cancer groups in the western world whereof prostate cancer is the most common and prevalent cancer disease with an incidence of about 10.000 new cases per year. More than 50 percent of all male patients with prevalent cancer in 2030 is believed to be patients with prostate cancer. The incidence of urinary bladder cancer is about 2000 new cases per year and renal cancer around 1000 new cases per year in Sweden. Many of the patients treated for urological cancer disease will live a long time after therapy leading to the conclusion that most clinical physicians has to gain basic knowledge in urooncology.

Clinical core: The clinical core of the course: