Ansökan om tillgodoräknande

Innehåll och mål för kursen "Den sjuka människan 2" hittar du i kursplanen, se  under "Grundinformation" i  menyn till vänster.

Mer information om tillgodoräknande samt blankett

Ansökan om tillgodoräknande för hela kursen "Den sjuka människan 2"  skickas till:

eli.westerlund@ki.se
Överläkare, studierektor och examinator
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Målpunkt J, plan 3
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

Ansökan om tillgodoräknande för moment 1 (Infektionsorsaker, infektionsförsvar och läkemedel) av "Den sjuka människan 2" skickas till:

Kent Jardemark
Lektor
Karolinska institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Biomedicum B5
171 77 Stockholm
Kent.jardemark@ki.se 

 

Ansökan om tillgodoräknande för moment 2 (Medicinsk diagnostik) skickas till Eli Westerlund, adress se ovan.