1. Centrala begrepp: Grupphantering i Ping Pong på KI

I modulen "Centrala begrepp: grupphantering i Ping Pong på KI" får du en introduktion till några centrala begrepp kring grupphantering som du behöver känna till för att arbeta i Ping Pongs Administrationsverktyg. För de uppgifterna som du ska lösa under avsnittet "Administration" behöver du veta hur användargrupper och aktiviteter är inlagda i Ping Pong på KI.

Instruktionsfilm: Centrala begrepp för Pingpong: grupphanter Ping Pong på KI

Klicka på bilden för att öppna filmen (5:02 min)

(Version 2014-01-16)

Några testfrågor finns i kursen efter att du har gått igenom modulen, så var uppmärksam! Självtestet är automatiskt kopplat till Mål och framsteg.

Gå till självtestet >>

Mål och framsteg: 

För att få bocka av målet "Centrala begrepp" ska du ha: