8. Koppla ny kurswebb för visning på öppna sidor

I denna övning ska du redigera grupptillhörigheten för den aktivitet som du nyss skapade utifrån aktivitetetsmallen som du gjorde i förra övningen. Den redigering som du nu ska göra är den som en kurswebbsadministratör gör i steg två för att publicera en ny kurswebb så att den blir synlig på programwebbplatsen.
Vi sammanfattar dessa steg innan du gör kommande övning:

Instruktioner

Instruktionsfilm: Administrationsverktyget: Koppla ny kurswebb för visning på öppna sidor

Koppla ny kurswebb för visning på öppna sidor

Uppgift 1

Sök aktivitet för redigering

Uppgift 2

Redigera grupptillhörighet för aktiviteten

OBS! Tidigare var alla programkurser kopplade till respektive termin för utbildningsprogrammet. Dessa samlingsaktiviter finns i Ping Pong och det går att koppla till dem. Men enligt beslut från Programkansliet ska du inte använda dessa för visning på kurswebben. Alla programwebbar erbjuder en översiktssida med de ingående terminerna där kurserna länkas till respektive kurs. Därefter är alla kurser insorterade i Kurser A-Ö, Valbara kurser osv. Kontakta din programhandläggare om du har synpunkter eller frågor om detta.

Uppgift 3

Kolla visning av gruppstruktur via Öppna sidor

Länkstig

Mål och framsteg

För att få bocka av målet Koppla ny kurswebb för visning på öppna sidor ska du ha: