11. Koppla Ladok-grupper till kursaktivitet

I avsnitt 2 har du skapat nya användare och i avsnitt 5 fick du redigera användarkonton. Under fliken Användare finns även tillgång till användargrupper. Oftast, när det gäller kursaktiviteter, både öppna och slutna, är det lättast att koppla en hel grupp dvs användargrupp. Som administratör kan du skapa egna grupper utifrån listor t ex från Excel eller Ladok. Men det finns även färdiga grupper som skapas genom en direktkoppling mellan Ladok och PingPong som underlättar för dig som är Ping Pong-administratör att koppla studenter till sina kurser.

Studentgrupper importeras från Ladok in i Ping Pong och för dig som administratör i Ping Pong innebär det följande:

  1. Så fort en student registreras i Ladok på ett program eller kurs, skapar Ladok en användargrupp i Ping Pong.
  2. Den användargrupp som Ladok skapar uppdateras av Ladok så att rätt student alltid finns med i gruppen.
  3. Du kan lägga en Ladokgrupp som deltagare för att ge studenterna tillgång till en aktivitet. Du kan också skapa egna användargrupper genom att importera listor.
  4. I och med att även Ladok skickar uppgifter till Ping Pong kan en student ha ett konto utan vare sig användarnamn eller e-postadress. Dessa uppgifter fylls automatiskt i så fort studenten har aktiverat sitt konto.

För dig som går denna kurs är det inte möjligt att träna på de momenten som beskrivs i denna lathund men det är viktigt att du vet hur du ska göra när du får tillgång till den skarpa Ping Pong (när du är godkänd på denna kurs).

Lathund för hur man kopplar studentgrupper till aktivitet i Ping Pong>

Lathund: skapa användargrupper>