Introduktion

Kursupplägg

Denna kurs är indelad i följande kapitel med övningar:

  1. ROLLER & ARBETSGÅNG: I denna kapitel kommer du att få bekanta dig med arbetsgången och olika roller i Ping Pong. Om du har redan tagit del av denna arbetsgång via grundkursen kan du upprepa självtestet utan att lyssna på instruktionsfilmen.
  2. CENTRALA BEGREPP: I detta kapitel kommer du att bekanta dig med den terminologin du måste behärska för att arbeta med Administrationsverktyget i Ping Pong på Karolinska Institutet. 
  3. ADMINISTRATION: I detta kapitel kommer du att först få träna på att lägga upp en öppen aktivitet (kurswebbplats) med hjälp av en mall samt administrera den till en viss aktivitetsgrupp och ett antal publicister/lärare. Du kommer sedan att träna på att lägga upp en låst aktivitet och tilldela studentgrupper samt lärare rättigheter till den.
  4. AVSLUTNING: I detta kapitel ger du oss, dina lärare, dina synpunkter på kursen. Därefter får du fram ditt intyg för kursen. När du får fram intyget får vi som lärare besked om att du är godkänd på kursen.

För att du ska kunna arbeta med de olika övningsuppgifterna som du får av oss lärare i denna kurs finns en övningsmiljö. Övningsmiljön är separerad från denna skarpa Ping Pong miljö med adressen http://utbildning-pingpong.ki.se läs mer under Arbetssätt för övningarna.