Välkommen!

Välkommen!

OBS! Eftersom vi snart kommer att gå över till Canvas dvs under 2018 har vi inte haft möjlighet att uppdatera kurserna grundpublicering i Ping Pong och Administrations kursen i PingPong.

Administrationsverktyget Ping Pong: nätbaserad kurs

Syftet med denna kurs är att du som ska arbeta som Ping Pong-administratör på din institutiton ska kunna administrera konton och aktiviteter i lärplattformen Ping Pong. Administratörsrättigheter till Ping Pong kommer fortsättningsvis bara att ges till de personer som har genomfört denna kurs. Innan du går kursen förutsätter vi att du behärskar grundpublicering i Ping Pong. Antingen har du gått kursen Nätbaserad publiceringskurs i Ping Pong eller så har du arbetat med publicering sedan tidigare och kan grunderna.

I administrationskursen ska du träna på att skapa kurser, både öppna och låsta, redigera inställningarna för dessa kurser och tilldela dem användarkonton. Detta kommer du att träna i Administrationsverktyget. 

Observera att för att du ska arbeta som Ping pong administratör på din institution ska din Administrativa chef skicka ett godkännande till oss som bekräfta detta.

Examination

För att få godkänt på kursen ska alla de ingående delarna genomföras, dessa är beskrivna i respektive uppgift. OBS! Du kommer inte att få administrativa rättigheter i den skarpa Ping Pong innan du är godkänd på denna kurs!

Genom att fullfölja uppgifterna kommer du automatiskt att ha genomfört din examination och du kommer att bli tilldelad administratörsrättigheter i Ping Pong. Mer om detta under Arbetsformer.

Notera!!

Under hösten 2013 hände det en hel del när det gäller kontohanteringen i Ping Pong för studenter och lärare med KI-ID. Numera skapas ett användarkonto automatiskt för alla med ett KI-ID (ej studentkonto) när de loggar in i Ping Pong med KI-inloggningen. Användare som inte har ett KI-ID får ett så kallat manuellt konto. Dessa konton skapas av Ping Pong-administratörer.

Även Ladok-kopplingen är sedan september 2013 på plats vilket betyder att studentgrupper importeras direkt in i Ping Pong och uppdateras varje dag. Vi hänvisar till lathunden för aktuella instruktioner. Dock gäller inte detta för utbildningsmiljön eftersom dessa grupper inte finns i den skarpa miljön.

Lathundar som gäller för skarpa Ping Pong

Lärandemål - efter kursen ska du...

  • Behärska terminologin som krävs för att kunna arbeta med aktiviteter och användarkonton i Ping Pong, bland annat de centrala begreppen, rollerna och arbetsgången som krävs för att administera rättigheter och kurser i Ping Pong
  • Kunna skapa nya användarkonton vid behov och tilldela till användargrupp samt tilldela rättigheter till aktiviteter
  • Kunna skilja på den funktionalitet som erbjuds i låsta aktiviteter och den som erbjuds i öppna aktiviteter
  • Kunna skapa en kurswebb (öppen aktivitet) med innehåll och administrera konton och aktiviteter genom att själv ha fått utföra dessa moment.
  • Kunna skapa en låst aktivitet och lägga till aktiviterade deltagare och lärare