10. Skapa och redigera samlingsaktivitet

Denna övning är frivillig och du som väljer att göra den kan experimentera lite fritt för att se resultatet av dina övningar. Övningen är riktad till de personer som kommer att jobba med öppna sidor. Den som vet att hon/han enbart ska arbeta med att skapa låsta aktiviteter behöver inte göra denna övning.

Samlingsaktivitet är en aktivitetsgrupp, som utöver sin grupperande funktion även, i sig, är en vanlig aktivitet med tillhörande funktionalitet såsom diskussionsforum, anslagstavla och innehåll. Ett användningsområde för samlingsaktiviteter kan till exempel vara program som innehåller flera aktiviteter till exempel kurswebbar. Men de kan även innehålla ytterligare samlingsaktiviteter såsom terminer som sedan i sin tur innehåller aktiviteter för de olika momenten till exempel.

Samlingsaktiviteter används oftast på Öppna sidor för att studenten ska kunna bläddra i kurshierarkin över kurser per utbildningsprogram, termin med mera. Till exempel är alla utbildningsprogram inlagda i Ping Pong som Samlingsaktiviteter som i sin tur innehåller andra samlingsaktiviteter som samlar ihop aktiviteter (dina kurswebbar). Dessa samlingsaktiviteter kan bestå av en uppdelning i Campusutbildning eller Distansutbildning och så vidare. Alla utbildningsprogram har en samlingsaktivitet som heter Kurser A-Ö som visar alla ingående kurser på programmet. Programkansliet har i de flesta fall valt att släcka visning av ingående terminer för utbildningsprogrammen. (De överordnade samlingsaktiviteterna på rotnivå finns redan upplagda i systemets öppna sidor).

Vi har valt att inte uppdatera instruktionsfilmen för Skapa ny samlingsaktivitet därför att instruktionerna i stort är de samma. Det som inte stämmer numera är hur programkansliet har valt att sortera kurserna i de överordnade samlingsaktiviteterna. I filmen visar vi indelning i Terminer och så vidare. De flesta programwebbar har i dagsläget valt att släcka sina terminer.

Instruktioner

Instruktionsfilm: Skapa ny samlingsaktivitet

Klicka på bilden ovan för att sätta igång instruktionsfilmen. INNAN du ser filmen bör du har läst texten ovanför eftersom grupphierarkin som visas i filmen inte motsvarar den i skarpa Ping Pong.

Du kan nå ingången för öppna sidor i övningsmiljön via följande länk

Uppgift 1: Skapa ny samlingsaktivitet

* OBS! Det finns ett flertal samlingsaktiviteter som heter ”Valbara kurser" och så vidare ”. För att kunna hitta rätt samlingsaktivitet i Administrationsverktyget bör du se till att följa riktlinjer för namngivning av samlingsaktivteter. Detta innebär att du skriver in Valbara kurser följt av en större än-tecknet samt namnet på den överordnade samlingsaktiviteten. Ping Pong visar då hela den text som du har skrivit vid fältet Namn i Administrationsgränssnittet. Men vid visningen av samlingsaktiviteten från de öppna sidorna tar Ping Pong bort allt som du har skrivit efter större än-tecknet eftersom systemet själv visar denna struktur i länkstigen (detta förklaras i modulen).

Uppgift 2: Koppla kurswebb till samlingsaktivitet

Uppgift 3: Redigera medlemar för en samlingsaktivitet

Uppgift 4: Redigera visning för en samlingsaktivitet (gäller enbart öppna samlingsaktiviteter)

Visning av Innehåll:

Visning av Ingående sidor

Mål och framsteg:

Detta är inte en obligatorisk uppgift och kommer inte med i Mål och framsteg.