Avslutning och examination

Diplom/intyg

  1. När du fullföljt samtliga delar i denna kurs går du till menyvalet Mål och framsteg. Under rubriken Godkänd bockar du för samtliga delar i kursen (om du inte redan har gjort detta under kursens gång). 
  2. Klicka därefter på rubriken Avslutning > Intyg för att öppna en underliggande meny. Välj sedan menyvalet Intyg. (OBS! Du ser inte denna menyval förrän du har fullföljt samtliga delar av kursen.)
  3. Du får nu en bekräftelse på att du genomgått kursen Administrationsverktyget Ping Pong: nätbaserad kurs.
  4. Skriv ut intyget genom PingPongs egen Skriv ut-knappen längst upp alt. längst ner till höger på skärmen. OBS! Det går inte att skriva ut som PDF-fil.