Skicka meddelanden via din kurs

Du hittar funktionen Skicka meddelande inne i en aktivitet via Verktygslådan. Här kan nu på ett enkelt sätt skicka meddelanden (e-post och/eller PIM) till bland annnat enstaka studenter/deltagare och flera grupper samtidigt i aktiviteten eller dina kollegor.

OBS! Om du inte ser menyvalet Skicka meddelande under Verktygslåda slår du på funktionen under Inställningar. Läs mer här >

Skicka meddelanden inne i en aktivitet

  1. Klicka på Skicka meddelande under Verktygslådan.

    Verktygslådan
  2. Skriv ett Ämne och därefter ditt Meddelande. Du kan även bifoga filer till meddelandet.

    Skicka meddelande
  3. Kryssa för att du vill skicka meddelandet som E-post och/eller PIM. Du kan även med fördel bocka för att du vill ha en kopia till dig själv (så vet du med säkerhet att meddelandet gått fram). Om det är ett meddelande som du skickar frekvent kan du även bocka för att du vill spara meddelandet som mall. På så sätt kan du välja det som mall nästa gång och du slipper skriva meddelandet igen.
  4. Välj vilka som ska få ditt meddelande via Mottagare till höger. Du kan välja att skicka det till grupper eller projektgrupper. Klicka på informationsikonen till höger om gruppens namn om du vill se hur många deltagare/lärare som ingår i en viss grupp. Om du vill skicka meddelandet till enstaka/enskilda mottagare i en grupp, klickar du på plustecknet framför gruppens namn tills du kommer till listan över deltagare/lärare. Bocka för den eller de du vill skicka till.
  5. Klicka Fortsätt. Du får nu en förhandsgranskning av ditt meddelande.
  6. Klicka Skicka meddelande.

Formatering av texter som skickas i meddelande

Genom att markera Använd HTML kan du formatera ditt meddelande med hjälp av ett redigeringsverktyg. Bilder som laddas upp till meddelanden när funktionen Använd HTML är aktiverad sparas i en öppen bildbank. Alla som har rätt att använda funktionen Skicka meddelande i någon aktivitet kan använda bilder som laddas upp till banken. Tänk på att bilder som infogas i ett HTML-mejl skickas med som bilagor i själva mejlet - undvik därför stora bilder som kan ge upphov till problem för mottagare.

Meddelandelogg

Notera att du kan se alla meddelanden som har skickats via aktiviteten under Meddelandelogg via Skicka meddelande. Detta betyder att om ni är flera lärare kan ni hålla reda på vad de andra lärare har skickat ut via aktiviteten:

Skicka meddelande

Via rullgardinsmenyn ser ni alla meddelanden som har skickats och till vem.

Meddelandelogg